Mokamos Paslaugos

VšĮ EIŠIŠKIŲ ASPC MOKAMŲ GYDYMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Kainos galioja nuo 2011 m. birželio 01 d.
Vadovaujantis: LR SAM 2011-05-19 įsakymu Nr. V-481; LR SAM 2011-05-27 Nr. V-547

I.Kai pacientas apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu:

Eil.Nr.
Paslaugos pavadinimas
Kaina,EUR
Profilaktiniai sveikatos tikrinimai už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, kainos
1
Sveikatos tikrinimas
1.1.
Vairuotojui įsidarbinant
17,03
1.2.
Vairuotojui dirbant
19,46
1.3.
Vairuotojui megėjui
11,58
1.4.
Moksleivių, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose
5,79
1.5.
Darbuotojų, kuriems privalomas periodiškas , profilaktinis tikrinimas pagal LR SAM 2000m.gegužės 31d. įsakymu Nr.301 patvirtintą 18 priedą
1.5.1.
Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, įsidarbinant
6,33
1.5.2.
Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, dirbant
10,70
1.5.3.
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių įtakoje, dirbant
1,95
1.5.4.
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių įtakoje, dirbant
9,24
1.5.5.
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių įtakoje, dirbant
6,81
1.5.6.
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių veiksnių įtakoje, įsidarbinant
5,35
1.5.7.
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių veiksnių įtakoje, dirbant
11,19
1.5.8.
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių veiksnių įtakoje, įsidarbinant
2,43
1.5.9.
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių veiksnių įtakoje, dirbant
7,30
1.5.10.
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių perkrovimų darbą , įsidarbinant
2,92
1.5.11.
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių perkrovimų darbą , dirbant
7,30
1.5.12.
Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamų ligų, įsidarbinant
3,41
1.5.13.
Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamų ligų, dirbant
2,43
1.6.
Kompensuojamųjų vaistų paso pakeitimas
1,00
1.7.
Kompensuojamųjų vaistų paso sugadinto, pamesto pakeitimas
3,00

II.Kai pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu:

Eil.Nr.
Paslaugos pavadinimas
Kaina,EUR
2.1.
Asmuo (globėjas ) už prisirašymo dokumentų tvarkymą VšĮ Eišiškių ASPC moka
0,29
2.2.
Asmuo (globėjas) anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą PASPĮ, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą , jo pasirinktai įstaigai (VšĮ Eišiškių ASPC ) moka
2,90